<h1>Plus Proces Nr. 7/8 (2011) Page 34</h1><p>Levnedsmiddelmikrobiologi<br><br>Kom godt i gang med de nye molekyl&#230;re metoder til Salmonella og Campylobacter<br>I det store DTU-koordinerede EU-projekt BIOTRACER er der de seneste &#229;r blevet lagt en massiv indsats i at udvikle nye metoder til p&#229;visning og kvantificering af Salmonella og Campylobacter. De gammeldags dyrkningsbaserede metoder er b&#229;de langsomme, dyre og arbejdskr&#230;vende, men nu er de nye molekyl&#230;re metoder f&#230;rdigudviklede, validerede og godkendte - klar til at blive implementeret i laboratorier rundt omkring i landet.<br>Af M. Josefsen, C. L&#246;fstr&#246;m og J. Hoorfar, F&#248;devareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Salmonella og Campylobacter ligger i toppen af listen over sygdomsfremkaldende f&#248;devareb&#229;rne bakterier. humane infektioner har vidtr&#230;kkende sundhedsm&#230;ssige og &#248;konomiske konsekvenser. Indsatsen for at tilvejebringe viden om pr&#230;valens, smitteveje og persistens i f&#248;devarek&#230;den er derfor intensiv, med det form&#229;l at forbedre interventionsstrategier og effektivisere kontrollen med f&#248;devareproduktionen og de enkelte f&#248;devarer. til dette form&#229;l er det n&#248;dvendigt at have hurtige og sikre metoder til p&#229;visning og kvantificering til r&#229;dighed. I dag anvendes dyrkningsbaserede metoder til p&#229;visning og kvantificering af Salmonella og Campylobacter, som b&#229;de er tids- og arbejdskr&#230;vende, og som desv&#230;rre kan overse levedygtige bakterier, som ikke kan dyrkes. artiklen her beskriver nye validerede realtime PCr-baserede metoder til p&#229;visning af Salmonella og Campylobacter, og for Campylobacter ydermere til kvantificering af kun levende bakterier. disse nye metoder, og det erfaringsgrundlag der er kommet ud af BIOtraCer-projektet, vil g&#248;re skridtet til at implementere PCr-baserede metoder i laboratorier rundt omkring i landet meget mindre. Salmonella-metoden blev udviklet af dtU f&#248;devareinstituttet og Slagteriernes forskningsinstitut i t&#230;t samarbejde med store danske slagterier, og blev fra begyndelsen tilpasset deres behov. metoden skulle reducere slagteriernes dav&#230;rende analysetid p&#229; ca. 21 timer for Salmonella i svinek&#248;d, til den sam34<br>Plus Proces nr. 7/8 &#183; 2011<br><br>25 g kylling i 225 ml boullion [42&#176;C, 24 timer]<br><br>Sokkelpr&#248;ven fortyndes 1:10 i saltvand og homogeniseres<br><br>Kloarksvaberpr&#248;ver&#248;r med 3 ml v&#230;ske<br><br>1 ml udtages til videre analyse<br><br>1 ml udtages til videre analyse<br><br>1 ml udtages til videre analyse<br>De forskellige procestrin i Campylo bactermetoden.<br><br>1 ml udtages til videre analyse<br>den skulle kunne p&#229;vise 1 Salmonel la/25 g pr&#248;ve. eftersom niveauerne af Salmonella i pr&#248;ver fra slagteriprocessen er lave (&lt;100 CfU/25 g) var det n&#248;dvendigt at starte med et kort opformeringstrin for at &#248;ge antallet af Salmo nella. efter opformeringen udtages en pr&#248;ve p&#229; 1-5 ml afh&#230;ngigt af hvilken pr&#248;vetype der analyseres. denne delpr&#248;ve centrifugeres og der oprenses dna. til dette trin findes to forskellige varianter: enten dna oprensning med en semi-automatisk maskine, eller med en mere simpel metode der bygger p&#229; kogning af den centrifugerede delpr&#248;ve. det oprensede dna analyseres efterf&#248;lgende med real-time PCr og man f&#229;r s&#229; svar p&#229; om Salmonella er til stede i den analyserede pr&#248;ve eller ej.<br><br>Salmonella<br><br>me dag som slagtning. da slagterierne har skifteholdsarbejde &#225; 8 timer, skulle analysesvaret alts&#229; foreligge indenfor 16 timer. Baggrunden for udviklingen af hurtigmetoden var at sikre Salmonellafrit k&#248;d som kunne eksporteres til Sverige og minimere udgifter til lagring da k&#248;det f&#248;rst kan sendes af sted hvis det er fundet frit for Salmonella. fra slagterierne var det &#248;nsket at metoden skulle have f&#229; trin og v&#230;re nem at l&#230;re for personer med tidligere erfaring fra dyrkningsbaserede mikrobiologiske teknikker. det var ogs&#229; et krav at metoden var lige s&#229; f&#248;lsom som de eksisterende standardmetoder fra nordisk metodikkomit&#233; for levnedsmidler (nmkl) og den Internationale Organisation for Standardisering (ISO), dvs.<br><br></p><br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 1" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/1/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 1 : Et fagblad fra Specialist i fremstilling af rus</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 1 - content: Et fagblad fra Specialist i fremstilling af rus<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 2" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/2/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 2 : | EC11-09DK | Robust og kompakt: Embedded-PC me</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 2 - content: | EC11-09DK | Robust og kompakt: Embedded-PC me<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 3" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/3/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 3 : M&#248;d ELAU/Schneider p&#229; HI-messen stand G5630 </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 3 - content: M&#248;d ELAU/Schneider p&#229; HI-messen stand G5630 <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 4" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/4/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 4 : INDHOLD Messe: Vel m&#248;dt p&#229; HI11 &#173; Skandinaviens s</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 4 - content: INDHOLD Messe: Vel m&#248;dt p&#229; HI11 &#173; Skandinaviens s<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 5" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/5/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 5 : Jeg beh&#248;ver kompetente eksperter der er istand til</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 5 - content: Jeg beh&#248;ver kompetente eksperter der er istand til<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 6" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/6/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 6 : Nyt i noter ALECTIA r&#229;dgiver Chiles st&#248;rste and</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 6 - content: Nyt i noter ALECTIA r&#229;dgiver Chiles st&#248;rste and<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 7" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/7/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 7 : Ny energibesparende pumpe fra INOXPA Prolac HC</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 7 - content: Ny energibesparende pumpe fra INOXPA Prolac HC<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 8" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/8/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 8 : hi11.dk 6. - 9. september 2011 hi11.dk Indgang</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 8 - content: hi11.dk 6. - 9. september 2011 hi11.dk Indgang<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 9" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/9/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 9 : TopControl med positioner og PID-regulator regule</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 9 - content: TopControl med positioner og PID-regulator regule<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 10" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/10/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 10 : Komplet styring til vand- og spildevandsanl&#230;g mJk</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 10 - content: Komplet styring til vand- og spildevandsanl&#230;g mJk<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 11" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/11/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 11 : Kontrastm&#230;rke-aftaster i wash down-design Som sup</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 11 - content: Kontrastm&#230;rke-aftaster i wash down-design Som sup<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 12" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/12/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 12 : Ny metode til m&#229;ling af v&#230;skeeller pulverniveauet </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 12 - content: Ny metode til m&#229;ling af v&#230;skeeller pulverniveauet <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 13" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/13/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 13 : F_and_B_185x265_dk 17.06.2011 11:29 Seite</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 13 - content: F_and_B_185x265_dk 17.06.2011 11:29 Seite<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 14" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/14/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 14 : Ny kompakt transmitter- og regulatorserie til v&#230;sk</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 14 - content: Ny kompakt transmitter- og regulatorserie til v&#230;sk<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 15" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/15/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 15 : H&#229;rdf&#248;re pc'er til kr&#230;vende applikationer en pc e</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 15 - content: H&#229;rdf&#248;re pc'er til kr&#230;vende applikationer en pc e<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 16" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/16/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 16 : Bionisk adaptiv griber sorterer chokolade&#230;g Med d</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 16 - content: Bionisk adaptiv griber sorterer chokolade&#230;g Med d<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 17" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/17/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 17 : Giv din f&#248;devareproduktion JA factor. Med ov</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 17 - content: Giv din f&#248;devareproduktion JA factor. Med ov<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 18" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/18/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 18 : Etiketter og labels Nye muligheder for valg af </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 18 - content: Etiketter og labels Nye muligheder for valg af <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 19" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/19/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 19 : Denne etiket modtog en Special Jury Award p&#229; 'Inte</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 19 - content: Denne etiket modtog en Special Jury Award p&#229; 'Inte<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 20" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/20/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 20 : Etiketter og labels Etiketter af krympefolie en </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 20 - content: Etiketter og labels Etiketter af krympefolie en <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 21" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/21/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 21 : Etiketter og labels omkostningseffektive l&#248;sninge</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 21 - content: Etiketter og labels omkostningseffektive l&#248;sninge<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 22" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/22/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 22 : Vision VisionTuben er et mobilt kamerahylster, </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 22 - content: Vision VisionTuben er et mobilt kamerahylster, <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 23" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/23/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 23 : ETHERNET/IP INTEGRATION AF PROCESINSTRUMENTER I ET</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 23 - content: ETHERNET/IP INTEGRATION AF PROCESINSTRUMENTER I ET<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 24" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/24/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 24 : Vision kvalificerede kvalitetskontroller af alle </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 24 - content: Vision kvalificerede kvalitetskontroller af alle <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 25" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/25/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 25 : Vision ChickenInspektoren er udviklet i samarbe</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 25 - content: Vision ChickenInspektoren er udviklet i samarbe<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 26" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/26/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 26 : IT og RFID Dansk proteingigant g&#229;r RFID-vejen </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 26 - content: IT og RFID Dansk proteingigant g&#229;r RFID-vejen <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 27" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/27/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 27 : </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 27 - content: <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 28" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/28/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 28 : IT og RFID Her er et kig ind i produktionen hos S</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 28 - content: IT og RFID Her er et kig ind i produktionen hos S<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 29" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/29/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 29 : IT og RFID Det er simpelt men meget effektivt. </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 29 - content: IT og RFID Det er simpelt men meget effektivt. <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 30" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/30/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 30 : Sporbarhed og automation Ved hj&#230;lp af IT og aut</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 30 - content: Sporbarhed og automation Ved hj&#230;lp af IT og aut<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 31" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/31/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 31 : Designeta faster turn-around for til et hurtigere </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 31 - content: Designeta faster turn-around for til et hurtigere <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 32" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/32/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 32 : Sporbarhed og automation h&#230;ves: Forbedret data</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 32 - content: Sporbarhed og automation h&#230;ves: Forbedret data<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 33" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/33/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 33 : Procesteknik Ordreboom for dansk mejeriteknolog</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 33 - content: Procesteknik Ordreboom for dansk mejeriteknolog<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 34" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/34/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 34 : Levnedsmiddelmikrobiologi Kom godt i gang med d</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 34 - content: Levnedsmiddelmikrobiologi Kom godt i gang med d<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 35" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/35/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 35 : Intelligent, integreret og smuk M&#248;d os p&#229; Hal M</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 35 - content: Intelligent, integreret og smuk M&#248;d os p&#229; Hal M<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 36" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/36/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 36 : Levnedsmiddelmikrobiologi S&#229;dan kan og m&#229; metoden</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 36 - content: Levnedsmiddelmikrobiologi S&#229;dan kan og m&#229; metoden<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 37" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/37/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 37 : bioM&#233;rieux lancerer ny teknologi til p&#229;visning af </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 37 - content: bioM&#233;rieux lancerer ny teknologi til p&#229;visning af <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 38" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/38/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 38 : Levnedsmiddelmikrobiologi &#216;ger produktionen af </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 38 - content: Levnedsmiddelmikrobiologi &#216;ger produktionen af <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 39" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/39/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 39 : Levnedsmiddelmikrobiologi dr. roger Stephan, In</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 39 - content: Levnedsmiddelmikrobiologi dr. roger Stephan, In<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 40" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/40/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 40 : Levnedsmiddelmikrobiologi Ny teknik til p&#229;visni</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 40 - content: Levnedsmiddelmikrobiologi Ny teknik til p&#229;visni<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 41" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/41/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 41 : F&#248;devaresikkerhed Netv&#230;rk om f&#248;devaresikkerhed </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 41 - content: F&#248;devaresikkerhed Netv&#230;rk om f&#248;devaresikkerhed <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 42" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/42/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 42 : Energi og milj&#248; Energiledelse bliver et interna</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 42 - content: Energi og milj&#248; Energiledelse bliver et interna<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 43" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/43/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 43 : Energi og milj&#248; Det er ikke nok, at ansvaret st</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 43 - content: Energi og milj&#248; Det er ikke nok, at ansvaret st<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 44" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/44/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 44 : Produktionshygiejne Ny rapport om madspild over</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 44 - content: Produktionshygiejne Ny rapport om madspild over<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 45" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/45/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 45 : Produktny T Nye sk&#229;nsomme alkohol-baserede s</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 45 - content: Produktny T Nye sk&#229;nsomme alkohol-baserede s<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 46" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/46/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 46 : LEVERAND&#216;ROVERSIGT A Affugtning C Certificer</a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 46 - content: LEVERAND&#216;ROVERSIGT A Affugtning C Certificer<br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 47" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/47/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 47 : Silhorko-Eurowater A/S &#197;rhusvej 79, Stilling 8660 </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 47 - content: Silhorko-Eurowater A/S &#197;rhusvej 79, Stilling 8660 <br><a title="Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 48" href="http://techmedia.swiflet.com/tm/plu/46/48/">Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 48 : SEW-EURODRIVE--Driving the world For os er det </a>Plus Proces - Nr. 7/8 (2011) - Page: 48 - content: SEW-EURODRIVE--Driving the world For os er det <br>


Swiflet Catalog requires Adobe Flash Player 9.0 or later.